Obec Hornosín

Obec Hornosín

Název obce ukazuje na staroslovanské pohřebiště. O jejím původu nejsou historické záznamy a první písemná zmínka je až z roku 1555. Býval zde statek, který koupil na začátku 16. století syn Jindřicha Běšína z Běšin. Ves patřila do březnického panství. Na návsi stojí kaple Blahoslavené Panny Marie, která byla postavena v roce 1888.

Při silnici na Újezdec jsou patrné zbytky valů pocházejících z doby laténské a rozšířené českým vojskem, které tu na svém pochodu ku Praze na podzim rou 1620 dva dny odpočívalo.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029