Obec Hornosín

Obec Hornosín

Obec Lnáře(565 m) 10 km sz. od Blatné. Leží na záp. okraji lnářsko-blatenské rybniční oblasti. Ve 14. stol. zde stál hrad, odkud r. 1313 provázel Oldřich ze Lnář Jana Lucemburského do Itálie. Zboží pak přecházelo na Zmrzlíky, Kolovraty, Mitrovické a v 17. stol. na Humprechta Černína z Chudenic. R. 1680 vypuklo na panství selské povstání. Sedláci přestávali robotovat, táhli vysvobodit uvězněné tchořovické poddané a vyslali deputaci do Prahy. Další bouře v l. 1515, 1738, 1771.

Již ve středověku proslulo Lnářsko vyspělým rybnikářstvím, podle tradic bylo v okolí 365 rybníků a o každém přestupném roce se napouštěl další. Lnářský kapr, pocházející z mělkých rybníků, je vynikající jakosti. Zdejší rybářské středisko obhospodařuje 102 rybníků o katastrální ploše 820 ha. U rybníka Velký Pálenec hydrobiologická stanice.

Zámek, raně barokní (po polovině 17. stol.), postaven na ostrohu proti městské části Lnářů, od níž je oddělen protáhlými rybníky Veským, Zámeckýma a Podhájským. Přes vyzděný příkop vede kamenný most. Bohatá štuková výzdoba ze 17. - 18. stol., v přírodním parku mytologické plastiky z Platzerovy dílny z 18. stol. Krátce rekreační a školící středisko úřadu české vlády.

Hrad (tzv. Strarý zámek) ze 14. stol., kolem r. 1593 přestavěn renesančně, v 19. stol. upraven na pivovar.

Augistiánský klášter, založený r. 1688 Tomášem Černínem z Chudenic, stavitel G. B. Maderna. V barokním kostele třílodní stavby s kopulí je nad vchodem do Božího hrobu zazděno srdce zakladatele a jeho choti Zuzany Černínové. Cenné zařízení, Brandlův obraz sv. Trojice s Madonou a světicí. V klášterní kuchyni byl kuchtíkem později slavný sochař Václav Levý. Objek je nyní využíván pro psychiatrickou léčebnu.

Rodiště lexikografa F. L. Kotta (1825 - 1915).

Naučná stezka Okolím Lnář (délka cca 5 km).

V roce 1318 je zde uváděn Habart ze Lnář, později je hrad i osada v držení významného rodu Zmrzlíků ze Svojšína. V roce 1564 kupuje Lnáře Zdeněk ze Šternberka a v roce 1575 je postupuje Volfovi Novohradskému z Kolovrat, ktrý panství rozšířil přikoupením několika vesnic a též přestavěl na přelomu 16. a 17. století v renesančním slohu původní gotický hrádek. Raně barokní lnářský zámek je z doby kolem roku 1670. Stavebníky byli tehdejší majitelé panství Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic a po něm Humprecht Jan Černín z Chudenic. Za Černínů z Chudenic byl rovněž postaven v letech 1688-1693 klášter bosých augustiánů. Raně barokní čtyřkřídlá jednopatrová stavba je dílem architekta G. B. Maderny. Součástí kláštera byl kostel Nejsvětější trojice, postavený v letech 1666-1723 na místě bývalé poustevny.

Za dalších majitelů panství, německého rodu Kuniglů, byl v roce 1735 postaven na místě původního gotického kostela z roku 1356 hřbitovní kostel sv. Mikuláše. Lnářský zámek se zapsal do historie v době protirobotního odporu na Prácheňsku v 18. století. V roce 1738 byli na nádvoří zámku za vojenské asistence tělesně trestáni poddaní, kteří odmítli robotovat. Od roku 1745 mělo lnářské panství nové majitele, hrabata ze Swest Šporku, kteří vlastnili Lnáře až do roku 1802. Neúroda, hlad a nouze byly příčinou selských rebelií v roce 1771 na lnářském panství. Vlastní osudy obce byly dlouho spojeny s historií zámku, na kterém se dále střídali majitelé. Od roku 1803 jsou vlastníky velkostatku Lucknerové z Lutzenwicku, poslednimi majiteli byli od roku 1869 páni z Lilgenau. Zámek s velkostatkem byl vrácen v restituci a má v současné době několik majitelů.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029