Obec Hornosín

Obec Hornosín

Obec se dříve jmenovala Podruhli, též Podruchlí a její jméno pochází ze slova podruh. Je vzpomenuta již v roce 1227 v soupisu statků kláštera svatého Jiří na Pražském hradě.

Obec byla vlastně vždy součástí Hostišovic a sdílela s nimi jejich osud. Její historie je svázána s pány z Křikavy, kteří měli tvrz na Hůrce, vlastně nejstarší části Hostišovic. Tvrz zanikla pravděpodobně za husitských válek a místo ní byl vystavěn poplužní dvůr.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029