Obec Hornosín

Obec Hornosín

Zámek Březnice

Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16. - 17. stol. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, tajemníkem českého krále Ferdinanda I. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší zámeckou knihovnou v Čechách.

V době pobělohorské, roku 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je vybudování raně barokní kaple Panny Marie, jejíž stavitelem byl Carlo Lurago. V letech 1728 - 1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu, kdy zámek přešel do vlastnictví státu.

Nyní jsou otevřeny tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století, např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16. - 19. století, renesanční "Lokšanská“ knihovna, Galerie Ludvíka Kuby, aj.

Na místě dnešního zámku stával hrad, který před pol 13. stol. postavil Budislav z rodu Buziců. Jeho potomci hrad drželi až do r. 1406. Na příkaz krále Václava IV. byla Březnice r. 1410 vykoupena ze zástavy Půty ze Skály a prodána r. 1415 nejvyššímu mincmistrovi Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Jeho potomci hrad v 15. stol. rozšířili a zdokonalili jeho opevnění. V 16. stol. byl hrad zabaven Malovcům z Chýnova za odboj proti Ferdinadovi I. a r. 1548 byl prodán říšskému místokancléři Jiříkovi z Lokšan. Ten a po něm jeho manželka do r. 1567 přestavěli gotický hrad na renesanční zámek. Po r. 1623 získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Ten dal zejména přestavět zámeckou kapli. Za Kolovratů (1728-1872) a zejména za jejich nástupců, uherských Pálffyů, došlo na zámku k některým stavebním změnám. Byla obnovena sgrafita na fasádách a přestavěny interiéry v části zámku.

K nejzajímavějším interiérům patří velká jídelna s kachlovými kamny z roku 1627, barokní salónek, kaple z let 1625 - 1632, rytířský sál s kazetovým stropem a zejména lokšanská knihovna, založená roku 1558, s malovaným trámovým stropem, nástěnnými malbami a malovanými původními skříněmi. Nábytek převážně z 18. a 19. století, četné obrazy, kolorované mědirytiny, historické zbraně, brnění, hodiny, porcelán, cín aj. Na SV straně zámku je dobře zachovaný hradební pás se čtyřmi baštami, před nimiž byl vodní příkop.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029