Obec Hornosín

Obec Hornosín

Ves (495 m) 8 km SZ od Blatné. Románsko-gotický kostel z doby před polovinou 13. stol., má původní obvodové zdi, románská okénka věže, raně gotická okna lodi, hrotitý portál a plochostropou loď. Vnitřní zařízení z 18. stol. Kaple z 19 stol. (na návsi).

V roce 1362 se připomíná jako farní ves, na níž sídlil Jan z Újezdce. V letech 1401-1414 držel Újezdec Oldřich Slepec z Miličína.

Kostel sv. Voršily je románsko-gotický z doby kolem poloviny 13. století. U kostela stávala tvrz se sladovnou a pivovarem, která po roce 1542 zanikla.

V okolí se ve 14. století dolovalo a rýžovalo zlato. Král Jan zastavil zdejší zlaté doly Petrovi z Rožmberka.

Západně od kostela na pahorku Hrad tvrziště - příkopy a valy. Na bývalé zlaté doly upomíná rybník Zlatohlav, směrem k Závišínu sejpy.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029