Obec Hornosín

Obec Hornosín

Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informace (PDF)

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím .
Zveřejňování informací při vyřizování běžných žádostí provádí Obec Hornosín a Obecní úřad Hornosín na své náklady.

Při poskytování informací na základě žádosti jsou Obec a Obecní úřad oprávněny žádat finanční úhradu odpovídající nákladům spojeným s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a doručením informací žadateli.

Obec a obecní úřad mají povinnost sdělit žadateli při podání žádosti předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.

Obec a obecní úřad mohou podmínit vydání informace zaplacením zálohy na předpokládanou výši úhrady za poskytnutí informace.

Sazebník
Úkon Cena Kč
Za započatých 15 minut práce 20,-
Vytištění jedné strany formátu A4 černobílé 2,-
Pořízení jedné strany černobílé kopie formátu A4 15,-
Skenování barevného dokumentu formátu A4 10,-
Kopírování dat na 1 ks diskety 3,5" 15,-
Kopírování dat na 1 ks CD-R 15,-

Do nákladů za poskytnutí informace je nutné rovněž zahrnout:

Upozornění


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029