Obec Hornosín

Obec Hornosín

Obecní úřad se nachází ve víceúčelové budově na adrese Hornosín 43.

Úřední hodiny

Den Hodiny
Pondělí 18,00 - 19,00


Zastupitelstvo obce

Starosta

Místostarostové

Členové zastupitelstva

Služby v obci

Místní lidová knihovna s veřejným internetem

Den Provozní doba
Pondělí 17,00 - 18,00
Středa 17,00 - 18,00
Sobota 14,00 - 16,00
Neděle 14,00 - 16,00

Mimo provozní dobu je přístup na Internet možný po domluvě se starostou obce, nebo knihovnicí Marií Vonáškovou na telefonním čísle +420 383 492 681.


Pracoviště CzechPOINT

Den Provozní doba
Pondělí 19,00 - 20,00

Mimo úřední hodiny je služba přístupná po domluvě s Ing. Adamem Ježkem.

Příslušnost obce k úřadům


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 723 997 029