Obec Hornosín

Obec Hornosín

2001 - Svěcení zvonu

Oba zvony hornosínské kapličky byly za druhé světové války zabaveny. Dlouhá léta poté zůstala kaplička bez zvonu.

V průběhu let 2000 a 2001 přispěli občané a rodáci na nákup nového. Pro jeho zavěšení do věže kapličky bylo nutno zhotovit novou konstrukci. Vlastní zvon je 54 kg těžký a pochází z dílny Tomášová - Dytrychová z Brodku u Přerova. Je opatřen nápisem: „Florián - věnováno občany a přáteli Hornosína léta Páně 2001.“

Slavnostní vysvěcení zvonu se konalo o pouti 5. května 2001. Provedl ho českobudějovický biskukp Jiří Paďour za přítomnosti d.p. děkana z Březnice. Této slavnosti se zúčastnilo velké množství občanů z okolních obcí.

Přítomen byl i předseda OÚ Strakonice Josef Kalbáč. Paní Křivková přednesla báseň nazvanou Naše zvony, kterou složila pro tuto příležitost paní Marie Vrbská. Dále byla vysazena nová lípa nad obecní váhou po té, která uschla od úderu blesku.

Odpoledne pokračovala slavnost sjezdem rodáků v sále hasičské zbrojnice. Pro přítomné bylo připraveno občerstvení, následoval kulturní program mládeže. Děti zazpívaly písničky, předvedli scénky. Pak následoval projev starosty Františka Vonáška a pana Kalbáče. Po projevech pokračovala slavnost taneční zábavou.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602