Obec Hornosín

Obec Hornosín

1895 - Založení hasičského sboru

V roce 1895 byl založen v Hornosíně sbor dobrovolných hasičů. Prvními hasiči byli:

Ve svých počátcích měl sbor mnoho nepřátel ve vlastní obci, a sice proto, že jednatel J. Zíka dal do novin "Vyšehrad" článek o poměrech, které vládly od šedesátých let 19. století v "Hudlosíně". Tento článek vyvolal velký ohlas, protože podobné i horší poměry vládly i v mnoha jiných obcích.

Cvičitelem sboru se stal František Janský z Kocelovic, a v srpnu 1895 se konalo veřejné cvičení.

První stříkačku koupil sbor od R. A. Smekala ze Smíchova, stejně jako přilbice, zbroj byla od sedláře Pekaře ze Lnář a cvičiště věnoval baron Lilgenau ze Lnář. Sbor založil svůj divadelní spolek a pořídil si vlastní jeviště.

V roce 1898 bylo postaveno hasičské skladiště, na jehož stavbu obdržel sbor část stavebního materiálu od velkostatku ve Lnářích. Práci vykonali členové spolku zdarma. Postupem času byla uznána důležitost hasičského sboru všemi občany, i těmi, kteří se zpočátku chovali nepřátelsky.

Nejstarší dochovaný společný obrázek z roku 1912 - před hornosínskou hasičskou zbrojnicí:


Další společný obrázek 18.8. 1918 - před hornosínskou hasičskou zbrojnicí:


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602