Obec Hornosín

Obec Hornosín

1680 - Zdejší robota

Jako všude jinde, museli i v dřívějších dobách sedláci z Hornosína vykonávati zdarma práce na pozemcích své vrchnosti, a to na panství Lnářském. Robota byla postupně zvyšována, až kolem roku 1680 dostoupila takové míry, že poddaní počali se v celých Čechách bouřiti.

I na panství Lnářském povstala vzpoura, které se i sedláci z Hornosína zúčastnili. Vzpoura tato však byla vojskem potlačena a její původci tvrdě potrestáni. Mezi nimi byl i náš rychtář Holý, který na zámku ve Lnářích dostal trest 50 ran holí a brzo na to zemřel (1738).

Další velké povstání bylo na panství Lnářském i v roce 1771, to bylo vojskem opět potlačeno. Lid z celého panství se rozutekl po lesích a 14 dní domů nešli. Po vsích byli vojáci a koho chytili, ten byl bit.

Radostnou událostí bylo pro sedláky zrušení roboty roku 1848. Poznamenati dlužno, že jeden z drábů panství Lnářského, který často poddané holí tloukl, byl po zrušení roboty z panských služeb propuštěn a v naší obci jako žebrák o almužnu prosil.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602