Obec Hornosín

Obec Hornosín

1884 - Požár v Hornosíně

V neděli 16. března 1884 ráno, kdy valná část občanstva odešla na bohoslužby do Bělčic, vypukl v domku čp. 1, který stál v nynější zahradě p. Maška čp. 3, požár. Ten se rozšířil na sousední domek čp. 2, dále byl větrem rozšířen dále do vsi. Domky měly většinou doškové střechy, které byly ohni vydatnou potravou. Navíc v obci nebyla žádná hasičská technika. Nejprve přijeli hasiči z Bělčic, kteří zabránili šíření ohně na domek čp. 7 a ochránili tak téměř třetinu obce. Na druhé straně vsi se však požár šířil pozvolna dál. V 10 hodin bylo v plamenech už 21 čísel.

Celkem vyhořely následující objekty: čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 36.

Požár se šířil naštěstí zvolna, tak se povedlo občanům z mnoha stavení vyvést dobytek, vynést nářadí a šatstvo. Také mnohé sýpky se podařilo zachránit. Nejvíce škod způsobil požár Josefu Bílému. Pojištění bylo malé a zdaleka nenahradilo ztráty způsobené požárem. Občané začali rychle obnovovat poničená obydlí a stavby. Příčinu požáru se nepodařilo zjistit, přesto kolovaly různé pověsti a podezření i na úmyslné založení ohně.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602