Obec Hornosín

Obec Hornosín

2002 - Povodně na Blatensku

V roce 2002 postihly naší oblast rozsáhlé povodně. Již druhá polovina července byla deštivá. Nejvíce srážek spadlo mezi 6. a 13. srpnem, kdy napršelo 350 mm srážek. To je množství, které běžně naprší za půl roku. Půda již nemohla přijmout další vláhu a všechna voda odtékala do rybníků a řek.

V noci z 13. na 14. srpna došlo k protržení hráze rybníka Luhu. Vodní masy se daly do pohybu. Tento příval vody se vlil do Velkého Bělčického rybníka a i jeho hráz kolem druhé hodiny ráno povolila. Povodňová vlna mířila na Blatnou.

U Závišína voda podemlela silnici u mostu, kde sebou strhla právě projíždějící sanitku. Po cca. 400 metrech se zachytila o stromy a trvalo několik dalších hodin, než osádka sanitky mohla být dopravena do bezpečí.

Povodeň dále podemlela železniční trať a pokračovala v cestě. V Blatné došlo k protržení hráze rybníka Pustý, stržení mostu u sokolovny, zaplavení fotbalového hřiště, obchodů, provozoven a obydlí. Voda dorazila až na blatenské náměstí.

Dále se v půl páté ráno protrhla hráz Metelského rybníka nad obcí. Zničeno bylo 15 domů, další byly poškozeny. V Předmíři byl stržen most a zničeny čtyři domy. Zde se utopil J. Minařík, který odmítal opustit svůj domek.

Povodeň napáchala velké škody ve Lnářích a Tchořovicích, kde došlo k protržení hrází rybníků Hořejšího a Dolejšího. Tato druhá povodňová vlna dorazila do Blatné kolem osmé hodiny ráno. Ihned bylo započato s odstraňováním následků živlu.

Na obnově se podílela armáda, hasiči a dobrovolníci. Bezprostředně po povodních byla v Hornosíně uspořádaná sbírka na pomoc postiženým. Celkem se sešlo 66 100 Kč a tato částka byla předána starostovi Předmíře panu Palivcovi.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602