Obec Hornosín

Obec Hornosín

1850 - Boj o pastviny

V letech 1850 - 1870 prodělávali naši občané boj s majitelem panství lnářského hrabětem Klementem Linkerem. Obec vlastnila pastviny, zvané draha rozkládající se od rybnbíka Škrabák táhnoucí se k rybníku Mlačina a kolem lesa Soudný. Správa panství lnářského chovala v Ovčíně u Závišína velký počet ovcí, které ke střiži vlny honil ovčák přes tyto pastviny do Lnář. Stádo zde zastavoval a později i popásal. Naši občané z pastvin ovčáka vyháněli. Majitel panství tedy navrhl, že bude platit z pastvin polovic daně, když ovčák vyháněn nebude. Na tento návrh občané přistoupili.

Při měření pozemků byly zapsány pastviny tak, že z poloviny byl majitel právě hrabě Clemeus Linker. Následně začal uplatňovat vlastniché právo k pastvinám. V roce 1869 přijela komise, aby provedla měření a rozdělení pastvin. ale občané měření násilně znemožnili. Čin byl projednáván u soudu a násilníci potrestáni vězením. Komise přijela znovu, ale opět jí bylo znemožněno provést měření a opět byli vůdci odporu potrestáni vězením.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602