Obec Hornosín

Obec Hornosín

1837 - Vyměřování pozemků

Kámen k ukončení zeměměřičských prací 1837 při první pozemkové reformě. První řádné měření a mapování zemědělské půdy probíhalo za císaře Josefa II v letech 1780 - 1790. Měření celého tehdejšího území mocnářství Rakouského trvalo mnoho let, první podrobná katastrální mapa naší obce byla pořízena v roce 1837.

Jako památník tohoto měření se nalézá v obecním lese "Obcinách" poblíže nejvyššího vrcholu v nadmořské výšce 537 metrů kámen, na němž jsou vytesaná písmena K+V, což značí zkratku německých slov Katastral Vermesung, přeloženo jako katastrální měření. Jedná se o triangulační bod, jenž byl první pomůckou při měření pozemků. Tyto body byly zřízeny na mnohých místech, území jimi bylo rozděleno na trojúhelníky a ty byly nejdůležitější pomůckou inženýrů, kteří první měření půdy v našich obcích prováděli.

1837 - Těžení zlata

V roce 1920 byly v katastru obce ukončeny kutací práce s hledáním zlata, které byly zahájeny v roce 1916. Pracovalo se na několika místech v Obcinách, kde byla vyhloubena Zlatohorním těžařstvem z Plzně šachta 24 m hluboká. Zlatá ruda byla nalezena, ale kvůli velkým nákladům na hloubení šachet bylo dolování pozastaveno a všechny šachty opět zasypány. Hledání zlata se v okolí Hornosína provádělo již dříve, neboť dle tzv. Bergbuchu v archivu velkostatku ve Lnářích byla hned v roce 1815 u Hornosína šachta sv. Šebestiána.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602