Obec Hornosín

Obec Hornosín

1872 - Osamostatnění obce

Obec Hornosín byla do roku 1872 spojena s obcí Bělčice. Teprve 4. srpna onoho roku se osamostatnila. Konaly se volby obecního výboru a za starostu byl zvolen Hrouda Václav čp. 6, radními Vonášek Jan čp. 27 a Štěpán Bartoloměj z čp. 12.

Spory o lesy

Lesy obce Hornosín byly pozemky tzv. rustikální, tj. že užitek z nich příslušel výhradně majitelům původních gruntů. Toto jednání naráželo na odpor ostatních domkářů, kteří se domáhali toho, aby i oni mohli mít užitek z obecních lesů. Z této rozepře povstal soud, jehož rozsudek byl, že výtěžek obce z lesů zůstal dál vyhražen starousedlíkům. Po skončení 1. světové války bylo roku 1919 toto rozhodnutí zrušeno a nařízeno, že veškeré jmění starousedlými užívané přechází do výhradního majetku obce.

Kolem roku 1756 měly obecní lesy původně tyto názvy:


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602