Obec Hornosín

Obec Hornosín

1859 - Stavba kapličky svatého Floriána

Mešní kaple sv. Floriány byla stavěna v letech 1859-1860. Právo ke sloužení mší bylo kapli dáno 17. července 1861. Stavbu prováděl architekt Bierhanzl z Podruhlí. Nádenické práce a přívoz stavebního materiálu vykonali občané zdarma a podle svých možností i peněžitě přispívali. Obrazy k výzdobě kaple obdržela obec darem od občanů, další jiná výzdoba byla koupena přímo občany. Kaple byla vysvěcena 1. září 1861 farářem P. M. Froehlichem z Bělčic. V roce 1920 p. Vonášek čp. 16 ve své závěti věnoval obnos, za který byl postaven nový taras okolo kapličky a nový plot.

Na věžičku byl dán zvon, který však v roce 1869 pukl a neznámý dobrodinec nechal odlít zvon nový. Ten byl dán do věže 26. září 1869 a byla sloužena mše. Roku 1903 klenutí v prostředku prasklo, kaple byla stažena železnými tyčemi a uvažuje se o vystavění nové zděné věže.


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602