Obec Hornosín

Obec Hornosín

2008 - Žehnání požární stříkačky

Na sklonku roku 2007 obec úspěšně zažádala o krajský grant na obnovu požární techniky a počátkem roku 2008 zakoupila novou požární stříkačku KOMFI PFPN-10-1000. V srpnu pak proběhlo v Hajanech společné žehnání stříkaček obcí Bezdědovice, Hajany a Hornosín.

Žehnání stříkaček Členové SDH před stříkačkou

Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 602