Obec Hornosín

Obec Hornosín

Obec Hornosín

Z obce Hornosín je to pouhých pět kilometrů do středočeského i západočeského kraje, avšak obec sama leží v kraji jihočeském přibližně 8 km severně od Blatné. Je to klidná vesnice se 77 stálými obyvateli, kteří jsou v době prázdnin doplňováni mnohými rekreanty, jimž zdejší kraj učaroval a rádi se sem vracejí.

Obec sama leží stranou od hlavních silničních tahů, snad i proto, že když se dle pověsti obec kdysi rozprostírala vedle stezky spojující Lnáře a Bělčice, byla vypleněna a vypálena husitskými vojsky, pročež se obyvatelé prozíravě přesunuli na méně nápadné místo. Ve prospěch pověsti hovoří užívané označení místa u rybníčka Mlačina, jemuž se dodnes říká Na Hornosíně a Ve Vypáleném.

O povaze zdejších obyvatel asi nejlépe vypovídá skutečnost, že již minimálně pět let zde není evidován jediný nezaměstnaný. Část obyvatel je zaměstnána v zemědělském družstvu Bělčice, jež provozuje v Hornosíně mléčnou farmu, většina obyvatel pak našla zaměstnání v nedaleké Blatné a samozřejmě nelze opomenout i několik soukromých subjektů.

I přes nízký počet obyvatel máme stále vlastní obecní samosprávu, v obci funguje sbor dobrovolných hasičů, místní lidová knihovna vlastní počítač s veřejným přístupem na Internet a několik dní v týdnu je možné přijít utužit mezilidské vztahy do místní hospůdky.

Dominantou Hornosína je nepochybně kaple svatého Floriána vystavěná roku 1860 a kompletně zrekonstruovaná roku 1933. Z její věže zní každého dne ráno, v poledne a večer hlas zvonu zakoupeného z veřejné sbírky a vysvěceného roku 2001.

Letecký pohled z jihovýchodu Letecký pohled ze severozápadu

Dlouhodobé projekty

Logo akce Logo CzechPOINT

Naše obec se zapojila do projektu „Zelená obec“ a tím umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá k ochraně životního prostředí. Cílem projektu „Zelená obec“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v knihovně. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

České dřevěné židle z masivu SÁDLÍK. Židle SÁDLÍK


Obec Hornosín | E-mail: obeczavináčhornosin.cz | Telefonní číslo: 383 492 553